Singu FM

Platforma dla
obiektów komercyjnych.

Usprawnia zarządzanie oraz obsługę techniczną biurowców, galerii handlowych, centrów logistycznych oraz hal produkcyjnych.

Wypróbuj nasze
demo

Komunikacja

Znacząco szybszy przepływ informacji pomiędzy wszystkimi ogniwami procesu. Komunikacja przypisana do konkretnych zadań lub zleceń.

Organizacja pracy

Planowanie zadań oraz czasu ich realizacji. Możliwość szybkiego delegowania zadań właściwym osobom. Generowanie automatycznych przypomnień.

Archiwum danych

Gromadzenie i archiwizowanie danych niezbędnych do rozwoju organizacji. Prowadzenie archiwum zasobów
oraz wymaganej prawnie dokumentacji obiektu.

Redukcja kosztów

Obniżone koszty dzięki usprawnieniu pracy zespołów,
ograniczeniu pracochłonności administracyjnej, a także większa kontrola wydatków i ich zasadności.

Elastyczność
aplikacji

Możliwość dostosowania platform do wymogów konkretnej gałęzi przemysłu.
Skalowalność od pojedynczego obiektu do wielu geograficznie rozproszonych nieruchomości.

Szczegółowe
Raporty

Szybkość i łatwość przygotowania dowolnych raportów.

Film produktowy

Our Product Movie

Referencje

 

Scroll